Huisartsenpraktijk Van het Zandt
In de praktijk
 

Inmiddels zijn uw nieuwe huisartsen al weer bijna vijf jaar werkzaam in Gezondheidscentrum “Fydok”. Er is veel gebeurd in die afgelopen periode. Wij willen u met dit schrijven in het kort op de hoogte brengen van de veranderingen, en welke verbeteringen nog zullen volgen, het komend jaar. 

VERHUIZING PRAKTIJK

Verhuizing van de praktijk naar de Marie van Eijsden-Vinkstraat 476, 3066 HG Rotterdam (naast apotheek Prinsenland) gerealiseerd.

Zoals u inmiddels mogelijk al hebt gemerkt: wij zijn verhuisd naar de Marie van Eysden-Vinkstraat 476, 3066 HG Rotterdam. De verhuizing heeft plaatsgevond in het weekend van 31 augustus en is zeer soepel verlopen. De reden van de verhuizing is dat wij nu te weinig ruimte (spreekkamers) hadden. Er komen steeds meer taken vanuit het ziekenhuis bij de huisartsen terecht. Deze willen wij graag voor u uitvoeren, maar wij werden beperkt door de hoeveelheid spreekkamers. De nieuwe locatie biedt een grotere wachtkamer en meer spreekkamers en bevindt zich uiteraard ook in de wijk (op een steenworp afstand van de oude locatie). 

Eigen risico

Wij krijgen veel vragen over kosten, declaraties van derden, eigen risico en bijdrage. De zorg van onze huisartsenpraktijk valt in 2013 nog niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor de huisartsenzorg verleend door doktersassistentes, praktijkondersteuners en chronische zorg verleend in onze praktijk. Voor deze zorg hoeft u dus geen eigen risico te betalen.

Wat valt wel onder het eigen risico? Kort gezegd, bijna alles. Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt (bijvoorbeeld foto's, bloedonderzoek of urinekweken), u verwijst of medicatie op het spreekuur toedient (injecties) of voorschrijft, dan valt dit wel onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk voor de eventuele voor u gemaakte medische kosten door derden (voor onderzoeken, medicatie of verwijzingen) die bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft nemelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Uitbreiding diagnostische en therapeutische mogelijkhedenDe afgelopen jaren is hard gewerkt aan verbetering van de praktijkvoering en dienstverlening. U zult dat wel gemerkt hebben aan de wijzigingen in de wachtkamer. U bent onze gast en wij maken uw verblijf in onze praktijk graag zo aangenaam mogelijk. Vanuit die gedachte is er altijd vers fruit aanwezig, voldoende boeken, recente tijdschriften en natuurlijk ook kranten.

Maar ook de medische mogelijkheden zijn belangrijk uitgebreid. Inmiddels beschikt de praktijk o.a. over een ECG-apparaat (hartfilmpjes), een volledige reanimatieset (AED, zuurstof, uitgebreide spoedkoffer) en de mogelijkheid tot het controleren van uw longfunctie. Voor bloedafname kunt u op alle werkdagen bij ons terecht tussen 08.00 en 08.30 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om samen met u uw cardiovasculair risicoprofiel in kaart te brengen, u te begeleiden tijdens uw poging om af te vallen of te stoppen met roken, of samen met u te kijken of u een verhoogd risico hebt op het ontwikkelen van bepaalde ziekten (zoals bijvoorbeeld osteoporose (= botontkalking).

Maar er is meer gebeurd, en misschien voor u niet altijd even zichtbaar. Zo hebben wij alle dossiers laten digitaliseren, zodat uw volledige dossier vanachter de PC voor ons te raadplegen is. Een steeds grotere groep patiënten weet ons ook per e-mail te vinden, voor herhaalrecepten of eenvoudige vragen, en natuurlijk in de vakantie.  

Keurmerk Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG-geaccrediteerd)

De praktijk is al sinds oktober 2009 NHG-geaccrediteerd. Dat wil zeggen er wordt, zoals dat heet, “geprotocolliseerd” en conform de standaarden die het Nederlands Huisartsen Genootschap voorschrijft gewerkt. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft de praktijk helemaal doorgelicht en men heeft ons in september hun keurmerk verleend van “geaccrediteerde praktijk”. Daar zijn wij best trots op, want in de Regio Rijnmond heeft nog maar een handvol praktijken die status. 

Onderdeel van het accreditatie-proces was een patiëntenenquête. Dit hebben wij in 2009 gedaan en op dit moment (6 maart 2013) vindt weer een patiëntenenquête plaats. De uitslagen zullen over een paar maanden volgen. Waar nodig en mogelijk zullen wij proberen te verbeteren. Wij willen degenen onder u, die daaraan mee hebben gedaan, nogmaals hartelijk danken.

Afspraken en verbeterde samenwerking met ziekenhuizen Met enkele ziekenhuizen hebben wij werkafspraken gemaakt over wachttijden en het combineren van verschillende werkzaamheden in één bezoek. Dat vermindert het aantal malen dat u voor vervolgonderzoek moet terugkomen.

Achmea

Achmea heeft op haar website http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zoek-een-zorgverlener en http://www.agisweb.nl/Voor_Consumenten/ Zorggids de mogelijkheid om een zorgverlener in de buurt te zoeken. Voor verzekerden wordt tevens aangegeven dat zij,na verwijzing door de huisarts, de afdeling zorgbemiddeling 0900-9674 (Achmea Zilverenkruis) of de Agis Zorgcoach 0900-2669463 kunnen bellen voor advies over bijvoorbeeld wachttijden en kwaliteitsverschillen.

Daarnaast willen wij u wijzen op de door achmea ondersteunde zorginitiatieven: http:// www.zilverenkruis.nl/zorgplus

Seven Corners Inc.

Insured members of the international inurance company Seven Corners Inc. are welcome in our practice. In case of an event, medical problem or question you can seek help, advice and treatment at our facility. The first contact you'll have to mention that you are an insured members of Seven Corners and bring your identification and insurance papers tot our practice. We're trying to establish a direct billing contract with Seven Corners, so you don't have to pay at our front office.

Of course, If you're an USA-expat (living or working in the area, or just passing by) not insured at Seven Corners we'll also help you, but than you have to pay the bill (cash only) each visit (one visit cost Euro 60)

Uitbreiding en diversiteit van ons team  Wij willen laagdrempelige zorg bieden. Dat kost mankracht en daarom is het team dat voor u klaar staat belangrijk uitgebreid. Thans bestaat ons team uit drie huisartsen, drie doktersassistentes en een praktijkondersteuner.  

Uitgebreidere openingstijdenDe praktijk is voor alle patiënten vijf dagen per week geopend, en niet meer drie dagen zoals bij uw vorige huisartsen. Naar wij begrijpen wordt dit door de overgrote meerderheid van de patiënten als een belangrijke verbetering van de dienstverlening ervaren.      

Voorkomen van lange wachttijden   Soms moet u langer wachten dan verwacht. Dat is helaas niet te vermijden omdat er in een huisartsenpraktijk nu eenmaal spoedgevallen plaats vinden en die gaan dan voor. Wij vragen uw begrip hiervoor en uw onderlinge solidariteit. Soms is het vervelend, te moeten wachten, maar als u zelf een spoedgeval hebt wilt u ook niet, dat uw huisarts eerst het spreekuur afmaakt en pas daarna komt. Echter in de meeste gevallen kan uw wachttijd voorkomen worden.      

Vraag bij meerdere klachten om een dubbel consult     U kunt zelf ook helpen, uw eigen wachttijd en die van anderen te verkorten. Nog te vaak komen mensen met meerdere klachten naar het spreekuur, zonder dit bij het maken van de afspraak aan te geven. Dat is echt nodig, als u meer dingen wilt bespreken. Wij boeken wij dan voor u meer tijd in en de andere patiënten hebben er dan geen last van. Daarnaast is ook een veel voorkomend gebeuren dat slechts voor een gezinslid een afspraak gemaakt terwijl de rest van de familie ook medische vragen heeft.    

 “Dat kan beter”Het kan natuurlijk altijd beter. Zo zijn wij er ons van bewust dat de wachttijden aan de telefoon soms te lang zijn, en dat is ons volgende verbeterpunt. En wij nemen graag kennis van uw mening, op- en aanmerkingen (het liefst per e-mail naar info@aanhuisarts.nl, of anders in de vorm van een briefje; het spreekuur is hier minder geschikt voor).

 

Levensbedreigende spoedgevallen: bel 112


Niet levensbedreigende spoedgevallen: Bel ons spoednummer: 010-20 20 225


's Avonds, 's nachts en in het weekend wordt u automatisch doorverbonden met huisartsenpost IJsselland (010-279 92 62)

 

Huisartsentpraktijk Van het Zandt is NHG geaccrediteerd

 

Huisartsenpraktijk Van het Zandt B.V. © 2010  -  KvK 24430765