Huisartsenpraktijk Van het Zandt
In de praktijk
 

TERUMO-Naalden

Injectienaalden worden veel gebruikt in de medische wereld: in ziekenhuizen, bij consultatiebureaus, maar ook in de huisartsenpraktijk. Deze naalden zijn er van verschillende merken. Afgelopen maandagavond 23 maart 2015 kwam het televisieprogramma Dossier EenVandaag (http://www.eenvandaag.nl/binnenland/58287/dossier_veiligheid_injectienaalden_in_geding) met een uitzending van mogelijk onveiligheid van injectienaalden van het merk Terumo. Bij dit merk naalden kan er mogelijk onbedoeld epoxylijm uit de naald lekken (bij probleem zou zich mogelijk bij 20-30% van de naalden voor kunnen doen).

IGZ: De Inspectie van de GezondheidsZorg (IGZ) maandagavond 23-3-2015 om 18.10u met een reactie (http://www.igz.nl/actueel/nieuws/onderzoek-naar-mogelijke-problemen-met-inject.aspx): “Uiteraard neemt de inspectie de informatie van EenVandaag uiterst serieus. Op verzoek van de IGZ bezoeken Belgische en Britse autoriteiten zo snel mogelijk de fabrieken in die landen. De IGZ heeft met het RIVM afgesproken dat de naalden daar onderzocht worden. Tot nu toe is er geen reden om de betreffende injectienaalden van de markt te halen. Als uit het onderzoek blijkt dat er een risico is voor de patiëntveiligheid, dan neemt de inspectie direct passende maatregelen.”

RIVM: Het RIVM adviseert voorlopig geen Terumo-naalden te gebruiken. Uiteraard staat bij ons veiligheid voorop. In onze praktijk worden geen Terumo-naalden gebruikt conform RIVM-advies. Voor veelgestelde vragen over de veiligheid van deze Terumo-naalden kunt u het best terecht op:  http://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Veelgestelde_vragen_over_de_veiligheid_van_Terumo_naalden

Uw huisartsen: Uiteraard staat bij ons uw veiligheid voorop. Gezien de gerede twijfel worden in onze praktijk geen Terumo-naalden gebruikt.

 

ROERIGE TIJDEN IN DE ZORG: Het Manifest van de Bezorgde Huisarts
Zoals u waarschijnlijk al in de media hebt doorgekregen is er veel gaande in het zorglandschap. Huisartsen die - op prinicipiele gronden - lang geen contract afsloten en zich nu nog steeds gedwongen voelen een contract af te sluiten. In onze (zorgverleners)ogen wordt de macht van de zorgverzekeraar veel te groot. Helaas zien wij hier in de dagelijkse praktijk veel voorbeelden van, waarbij de zorgverzekeraar op de stoel van de behandelaar gaat zitten. Ook heeft de overheid de zorgverzekeraar in staat gesteld om al uw medische dossiers zonder uw medeweten en toestemming te kunnen lezen. Door Follow the Money is er onafhankelijk onderzoek gedaan, waarbij er niet over een nacht ijs is gegaan en zeer veel gesprekken met mensen uit alle lagen van de zorg zijn geweest. Het eindresultaat is nu te lezen op www.ftm.nl (http://www.ftm.nl/exclusive/hoe-sterk-machtige-arm-zorgverzekeraar/ ).

Sinds woensdagavond 12 maart 2015 5 voor 12 zijn individuele huisartsen in actie gekomen: www.hetroermoetom.nu . Voor onze principes en uw belangen! Wij, huisartsen Van het Zandt, Ajbilou en Vermaat sluiten ons hierbij aan. Wij steunen dit manifest! Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om - indien u het met onze actie eens bent - zich als sympatisant te registreren en dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden onder al uw familie, vrienden- en kennissenkring. Het roer moet om!

Klik hier om het manifest van de bezorgde huisarts te lezen en te steunen: www.hetroermoetom.nu

 

VERHUIZING PRAKTIJK

Op zaterdag 7 februari 2015 is de praktijk verhuisd naar locatie Fydok (Nancy zeelenbergsingel 811, 3065 JJ Rotterdam)

Op vrijdagavond 6 en zaterdag 7 februari is de praktijk terug verhuisd naar locatie Fydok (Nancy zeelenbergwingel 811, 3065 JJ Rotterdam). Vanaf maandag 9 februari 2015 08.00u staan wij weer voor u klaar en zijn wij telefonisch bereikbaar via dezelfde telefoonnummers. Voor bloedafname kunt u vanaf 9 februari op alle werkdagen terecht tussen 08.00 en 09.30 uur op de Marie van eysdenvinkstraat 476 (onze huidige praktijklocatie)

 

EIGEN RISICO

Wij krijgen veel vragen over kosten, declaraties van derden, eigen risico en bijdrage. De zorg van onze huisartsenpraktijk valt ook in 2015 nog niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor de huisartsenzorg verleend door doktersassistentes, praktijkondersteuners en chronische zorg verleend in onze praktijk. Voor deze zorg hoeft u dus geen eigen risico te betalen.

Wat valt wel onder het eigen risico? Kort gezegd, bijna alles. Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt (bijvoorbeeld foto's, bloedonderzoek of urinekweken), u verwijst of medicatie op het spreekuur toedient (injecties) of voorschrijft, dan valt dit wel onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk voor de eventuele voor u gemaakte medische kosten door derden (voor onderzoeken, medicatie of verwijzingen) die bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft nemelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Uitbreiding diagnostische en therapeutische mogelijkhedenDe afgelopen jaren is hard gewerkt aan verbetering van de praktijkvoering en dienstverlening. U zult dat wel gemerkt hebben aan de wijzigingen in de wachtkamer. U bent onze gast en wij maken uw verblijf in onze praktijk graag zo aangenaam mogelijk. Vanuit die gedachte is er altijd vers fruit aanwezig, voldoende boeken, recente tijdschriften en natuurlijk ook kranten.

Maar ook de medische mogelijkheden zijn belangrijk uitgebreid. Inmiddels beschikt de praktijk o.a. over een ECG-apparaat (hartfilmpjes), een volledige reanimatieset (AED, zuurstof, uitgebreide spoedkoffer) en de mogelijkheid tot het controleren van uw longfunctie.

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om samen met u uw cardiovasculair risicoprofiel in kaart te brengen, u te begeleiden tijdens uw poging om af te vallen of te stoppen met roken, of samen met u te kijken of u een verhoogd risico hebt op het ontwikkelen van bepaalde ziekten (zoals bijvoorbeeld osteoporose (= botontkalking).

Maar er is meer gebeurd, en misschien voor u niet altijd even zichtbaar. Zo hebben wij alle dossiers laten digitaliseren, zodat uw volledige dossier vanachter de PC voor ons te raadplegen is. Een steeds grotere groep patiënten weet ons ook per e-mail te vinden, voor herhaalrecepten of eenvoudige vragen, en natuurlijk in de vakantie.  

 

Keurmerk Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG-geaccrediteerd)

De praktijk is al sinds oktober 2009 NHG-geaccrediteerd. Dat wil zeggen er wordt, zoals dat heet, “geprotocolliseerd” en conform de standaarden die het Nederlands Huisartsen Genootschap voorschrijft gewerkt. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft de praktijk helemaal doorgelicht en men heeft ons in september hun keurmerk verleend van “geaccrediteerde praktijk”. Daar zijn wij best trots op, want in de Regio Rijnmond heeft nog maar een handvol praktijken die status. 

Patientenoordeel

Onderdeel van het NHG-accreditatie-proces was een patiëntenenquête. Dit hebDemo MijnGezondheid.netben wij in 2014 gedaan. De ervaren telefonische bereikbaarheid was een wachttijd van 6,3 minuten. Wij hebben onderzoek gedaan in januari en februari 2015 naar de werkelijke gemiddelde wachttijd: deze is 35,8 seconden. Binnenkort zal in het kader van een verbeterplan een verder onderzoek starten naar het verschil tussen de subjectieve en objectieve telefonische wachttijd. De uitslagen hiervan zullen we op de website zetten. Verder geeft 86% van de ondervraagden aan dat de spreekuren op geschikte tijden plaatsvinden. En nog eenS 86% vindt dat ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen. 63% van de ondervraagden is tevreden over de wachttijd in de wachtkamer (tegen een referentiewaarde van 49% landelijk). De gemeten tevredenheid is 77,8% (bij een maximale score van 100%).

Afspraken en verbeterde samenwerking met ziekenhuizen Met enkele ziekenhuizen hebben wij werkafspraken gemaakt over wachttijden en het combineren van verschillende werkzaamheden in één bezoek. Dat vermindert het aantal malen dat u voor vervolgonderzoek moet terugkomen.

 

Seven Corners Inc.

Insured members of the international inurance company Seven Corners Inc. are welcome in our practice. In case of an event, medical problem or question you can seek help, advice and treatment at our facility. The first contact you'll have to mention that you are an insured members of Seven Corners and bring your identification and insurance papers tot our practice. We're trying to establish a direct billing contract with Seven Corners, so you don't have to pay at our front office.

Of course, If you're an USA-expat (living or working in the area, or just passing by) not insured at Seven Corners we'll also help you, but than you have to pay the bill (cash only) each visit (one visit cost Euro 60)

 

Uitbreiding en diversiteit van ons team  Wij willen laagdrempelige zorg bieden. Dat kost mankracht en daarom is het team dat voor u klaar staat belangrijk uitgebreid. Thans bestaat ons team uit drie huisartsen, drie doktersassistentes, praktijkondersteuner (POH-S) en een 'coach' (POH-GGZ).  

Uitgebreidere openingstijden De praktijk is voor alle patiënten vijf dagen per week geopend, 52 weken per jaar. Dit betekent dat u ten alle tijden bij ons terecht kunt, echter het kan zijn dat u niet altijd dezelfde huisarts treft. Naar wij begrijpen wordt dit door de overgrote meerderheid van de patiënten als een belangrijke verbetering van de dienstverlening ervaren. De wisseling van huisartsen wordt door sommige mensen als vervelend ervaren. U kunt echter altijd - indien er geen sprake is van een spoedsituatie - uw voorkeur van huisarts aangeven. Hier wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening mee gehouden.     

Voorkomen van lange wachttijden   Soms moet u langer wachten dan verwacht. Dat is helaas niet te vermijden omdat er in een huisartsenpraktijk nu eenmaal spoedgevallen plaats vinden en die gaan dan voor. Wij vragen uw begrip hiervoor en uw onderlinge solidariteit. Soms is het vervelend, te moeten wachten, maar als u zelf een spoedgeval hebt wilt u ook niet, dat uw huisarts eerst het spreekuur afmaakt en pas daarna komt. Echter in de meeste gevallen kan uw wachttijd voorkomen worden.      

Vraag bij meerdere klachten om een dubbel consult     U kunt zelf ook helpen, uw eigen wachttijd en die van anderen te verkorten. Nog te vaak komen mensen met meerdere klachten naar het spreekuur, zonder dit bij het maken van de afspraak aan te geven. Dat is echt nodig, als u meer dingen wilt bespreken. Wij boeken wij dan voor u meer tijd in en de andere patiënten hebben er dan geen last van. Daarnaast is ook een veel voorkomend gebeuren dat slechts voor een gezinslid een afspraak gemaakt terwijl de rest van de familie ook medische vragen heeft.    

 “Dat kan beter”Het kan natuurlijk altijd beter. Zo zijn wij er ons van bewust dat de wachttijden aan de telefoon soms te lang zijn, en dat is ons volgende verbeterpunt. En wij nemen graag kennis van uw mening, op- en aanmerkingen (het liefst per e-mail naar info@aanhuisarts.nl, of anders in de vorm van een briefje; het spreekuur is hier minder geschikt voor).

Demo MijnGezondheid.net

Levensbedreigende spoedgevallen: bel 112


Niet levensbedreigende spoedgevallen: Bel ons spoednummer: 010-20 20 225


's Avonds, 's nachts en in het weekend wordt u automatisch doorverbonden met huisartsenpost IJsselland (010-279 92 62)

 

Huisartsentpraktijk Van het Zandt is NHG geaccrediteerd en lid van VPHuisartsen

 

Huisartsenpraktijk Van het Zandt B.V. © 2010  -  KvK 24430765